InfoBlog

UČENIE SA FARIEB

Ucenie farieb
Rozpoznávanie farieb a identifikovanie názvov farieb je dôležitou súčasťou kognitívneho vývoja dieťaťa. Na začiatku by sme si však mali uvedomiť že pre deti je spočiatku ťažké pochopiť samotný pojem ,,farba“. Deti tak nie sú schopné robiť rozdiely napríklad medzi svetlou a tmavou modrou a rovnako im chýbajú verbálne schopnosti aby tieto rozdiely dokázali…
Celý článok

KNIHA PRIATEĽ DIEŤAŤA

Čítanie kníh je pre deti veľmi dôležité a to už od ranného detstva. Čítanie rozprávok deťom má výrazne pozitívny vplyv na ich gramotnosť , rozvíja kreativitu a pozitívne vplýva aj na ich neskoršiu schopnosť rýchlejšie sa učiť. Napriek tomu že deti ešte nemusia poznať písmenká pri počúvaní sa učia načúvať jednotlivým hláskam…
Celý článok

ROZVÍJAME SCHOPNOSTI

Ako sa hovorí, čo sa v detstve naučíme, ovplyvní naše smerovanie a budúce schopnosti neskôr v dospelosti. Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby z našich detí vyrástli úspešní ľudia. Všetky vývojové obdobia od narodenia až po starobu sú jedinečné a majú svoj význam. Vývin detí v predškolskom veku sa zvykne stimulovať predovšetkým prostredníctvom…
Celý článok

VIZUOMOTORIKA

Alebo inak koordinácia ruka- oko. Ide o prepojenie zrakových vnemov s pohybom horných končatín. Zrakom ,,uchopenú“ vec, ktorú už dieťa dokáže rozlíšiť si zapamätá a následne vybaví a namaľuje. Dochádza tak k prepojeniu senzorických funkcií s motorickými. Ide o prenos videného do písanej podoby. V škole je rozvinutá vizuomotorika predpokladom úspešného písania, ale i čítania. Posilňujú sa tým očné…
Celý článok

SOCIALIZÁCIA

predstavuje proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec začleňuje do spoločnosti a učí sa ako má v spoločnosti fungovať spolu s ostatnými. Jedinec sa prispôsobuje spoločnosti, nie ona jemu. Socializácia pozostáva z dvoch fáz, primárnej a sekundárnej. Primárna (prvotná) sa uskutočňuje v období detstva a dospievania a jej cieľom je príprava na úlohy v dospelosti. V období dospelosti prebieha zasa sekundárna socializácia,…
Celý článok

HRUBÁ MOTORIKA

Pod pojmom hrubá motorika rozumieme celkový pohybový vývoj jedinca. Ale zahŕňa aj rytmiku pohybov, či koordináciu oka a ruky. K týmto pohybom radíme obracanie, lezenie, preliezanie, státie, chodenie, behanie, skákanie, hádzanie, chytanie, kopanie, ovládanie a držanie tela a podobne. Hrubá motorika je teda, u detí i dospelých, súčasťou každodenného života a umožňuje nám vykonávať bežné aktivity či…
Celý článok

KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI

alebo inak poznávacie schopnosti. Pod týmto pojmom rozumieme súbor funkcií, vďaka ktorým poznávame okolitý svet, prostredníctvom ktorých vieme posudzovať ,odôvodňovať, pamätať si a vyjadrovať sa. Alebo ich môžeme definovať ako mozgové aktivity, ktoré vedia spracovať podnety (informácie) prichádzajúce z vonkajšieho prostredia do mozgu. Teda sú zodpovedné za všetko, čo vieme. Medzi tieto…
Celý článok

POBYT NA ČERTSVOM VZDUCHU ZA KAŽDÉHO POČASIA

Dieťa má prirodzený záujem byť vonku a hýbať sa. Počas pobytu vonku sa vybehá, vybije nadbytočnú energiu, kvalitnejšie dýcha, ale sa i psychicky odreaguje. Ponúkajú sa mu aj nové podnety a veci na hru a okrem jeho pohybových schopností sa rozvíja i jeho fantázia. Ale prebúdza sa aj jeho zvedavosť a do pozorovania či bádania…
Celý článok
Menu