HARMONOGRAM PREVÁDZKY

DENNÝ PROGRAM

od 7,00 h Otvorenie prevádzky
Dovoz detí HAPPYBUSom
Preberanie detí od rodičov
v priestoroch HAPPY® centra
Voľná hra
od 8,00 h Zdravé raňajky
od 8,30 h Hry a hravé činnosti
od 8,45 h Pohybové a relaxačné cvičenia
od 9,15 h Edukačné aktivity a činnosti
10,00 h Desiata
od 10,30 h Pobyt na čerstvom vzduchu
Pohybové hry
Krúžky
11,30 h Obed menšie deti
12,00 h Obed väčšie deti
do 15,00 h Spánok / odpočinok
15,15 h Olovrant
od 15,45 h Pobyt na čerstvom vzduchu
Popoludňajšia činnosť
Krúžky
17,30 h Zatvorenie prevádzky

ROČNÝ HARMONOGRAM

Menu