Ucenie farieb

UČENIE SA FARIEB

Rozpoznávanie farieb a identifikovanie názvov farieb je dôležitou súčasťou kognitívneho vývoja dieťaťa. Na začiatku by sme si však mali uvedomiť že pre deti je spočiatku ťažké pochopiť samotný pojem ,,farba“. Deti…
Read More

KNIHA PRIATEĽ DIEŤAŤA

Čítanie kníh je pre deti veľmi dôležité a to už od ranného detstva. Čítanie rozprávok deťom má výrazne pozitívny vplyv na ich gramotnosť , rozvíja kreativitu a pozitívne vplýva aj na ich…
Read More

ROZVÍJAME SCHOPNOSTI

InfoBlog
Ako sa hovorí, čo sa v detstve naučíme, ovplyvní naše smerovanie a budúce schopnosti neskôr v dospelosti. Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby z našich detí vyrástli úspešní ľudia. Všetky vývojové…
Read More

VIZUOMOTORIKA

InfoBlog
Alebo inak koordinácia ruka- oko. Ide o prepojenie zrakových vnemov s pohybom horných končatín. Zrakom ,,uchopenú“ vec, ktorú už dieťa dokáže rozlíšiť si zapamätá a následne vybaví a namaľuje. Dochádza tak k prepojeniu senzorických funkcií…
Read More

SOCIALIZÁCIA

InfoBlog
predstavuje proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec začleňuje do spoločnosti a učí sa ako má v spoločnosti fungovať spolu s ostatnými. Jedinec sa prispôsobuje spoločnosti, nie ona jemu. Socializácia pozostáva z dvoch fáz, primárnej a sekundárnej.…
Read More

HRUBÁ MOTORIKA

InfoBlog
Pod pojmom hrubá motorika rozumieme celkový pohybový vývoj jedinca. Ale zahŕňa aj rytmiku pohybov, či koordináciu oka a ruky. K týmto pohybom radíme obracanie, lezenie, preliezanie, státie, chodenie, behanie, skákanie, hádzanie, chytanie,…
Read More

KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI

InfoBlog
alebo inak poznávacie schopnosti. Pod týmto pojmom rozumieme súbor funkcií, vďaka ktorým poznávame okolitý svet, prostredníctvom ktorých vieme posudzovať ,odôvodňovať, pamätať si a vyjadrovať sa. Alebo ich môžeme definovať ako mozgové…
Read More
kreativita blog

KREATIVITA

InfoBlog
Hovorí sa, že kreatívne deti sú šťastnejšie a spokojnejšie. Kreativita je súčasťou nášho každodenného života, ktorá dáva životu i práci zmysel. Je to schopnosť prostredníctvom ktorej prichádzame k novým nápadom, tvoríme ,,umelecké…
Read More
Menu