ROZVÍJAME SCHOPNOSTI

InfoBlog
Ako sa hovorí, čo sa v detstve naučíme, ovplyvní naše smerovanie a budúce schopnosti neskôr v dospelosti. Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby z našich detí vyrástli úspešní ľudia. Všetky vývojové…
Read More

VIZUOMOTORIKA

InfoBlog
Alebo inak koordinácia ruka- oko. Ide o prepojenie zrakových vnemov s pohybom horných končatín. Zrakom ,,uchopenú“ vec, ktorú už dieťa dokáže rozlíšiť si zapamätá a následne vybaví a namaľuje. Dochádza tak k prepojeniu senzorických funkcií…
Read More

SOCIALIZÁCIA

InfoBlog
predstavuje proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec začleňuje do spoločnosti a učí sa ako má v spoločnosti fungovať spolu s ostatnými. Jedinec sa prispôsobuje spoločnosti, nie ona jemu. Socializácia pozostáva z dvoch fáz, primárnej a sekundárnej.…
Read More

HRUBÁ MOTORIKA

InfoBlog
Pod pojmom hrubá motorika rozumieme celkový pohybový vývoj jedinca. Ale zahŕňa aj rytmiku pohybov, či koordináciu oka a ruky. K týmto pohybom radíme obracanie, lezenie, preliezanie, státie, chodenie, behanie, skákanie, hádzanie, chytanie,…
Read More

KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI

InfoBlog
alebo inak poznávacie schopnosti. Pod týmto pojmom rozumieme súbor funkcií, vďaka ktorým poznávame okolitý svet, prostredníctvom ktorých vieme posudzovať ,odôvodňovať, pamätať si a vyjadrovať sa. Alebo ich môžeme definovať ako mozgové…
Read More
kreativita blog

KREATIVITA

InfoBlog
Hovorí sa, že kreatívne deti sú šťastnejšie a spokojnejšie. Kreativita je súčasťou nášho každodenného života, ktorá dáva životu i práci zmysel. Je to schopnosť prostredníctvom ktorej prichádzame k novým nápadom, tvoríme ,,umelecké…
Read More
matematika

MATEMATIKA

InfoBlog
S matematikou sa stretávame každý deň. A možno by ste to ani nepovedali, ale stretávajú sa s ňou už aj malé bábätká. Ako? No predsa pri skúmaní nejakého predmetu (hračky). Obzerá si jeho…
Read More
jemná motorika

JEMNÁ MOTORIKA

InfoBlog
spolu s hrubou motorikou ju radíme medzi psychomotorické činnosti. Obe sa u detičiek vyvíjajú od ranného detstva a sú mimoriadne dôležité pre obdobie celého života. Čo je to jemná motorika? Ide o motoriku, ktorá…
Read More
Menu