kreativita blog

KREATIVITA

InfoBlog
Hovorí sa, že kreatívne deti sú šťastnejšie a spokojnejšie. Kreativita je súčasťou nášho každodenného života, ktorá dáva životu i práci zmysel. Je to schopnosť prostredníctvom ktorej prichádzame k novým nápadom, tvoríme ,,umelecké…
Read More
matematika

MATEMATIKA

InfoBlog
S matematikou sa stretávame každý deň. A možno by ste to ani nepovedali, ale stretávajú sa s ňou už aj malé bábätká. Ako? No predsa pri skúmaní nejakého predmetu (hračky). Obzerá si jeho…
Read More
jemná motorika

JEMNÁ MOTORIKA

InfoBlog
spolu s hrubou motorikou ju radíme medzi psychomotorické činnosti. Obe sa u detičiek vyvíjajú od ranného detstva a sú mimoriadne dôležité pre obdobie celého života. Čo je to jemná motorika? Ide o motoriku, ktorá…
Read More
happybus

HAPPYBUS

InfoBlog
Materské školy a jasle HAPPY sa už viac ako 10 rokov zameriavajú na starostlivosť, rozvoj a vzdelávanie detičiek. Naše zariadenia poskytujú svojím klientom niekoľko nadštandardných služieb: Kamery s on-line prenosom diania priamo…
Read More
online kamery

POD DOHĽADOM

InfoBlog
Nástup do škôlky je náročný. Vychovávateľ musí preto počas procesu adaptácie pristupovať k dieťaťu veľmi citlivo a dopomôcť mu pri odpútavaní sa. Popri tom si musí s dieťaťom budovať vzťah, aby sa dieťa…
Read More
ČÍM SKÔR, TÝM LEPŠIE

ČÍM SKÔR, TÝM LEPŠIE

InfoBlog
Výskumy dokazujú, že ľudský mozog je v rannom štádiu (cca do prvých siedmych rokov života) mimoriadne tvárny. Je to však veľmi závislé od prvých mozgových podnetov, ktoré dieťa dostáva. Dôležitá je…
Read More
muzikoterapia

MUZIKOTERAPIA

InfoBlog
Hudba má v našom živote významné miesto, pôsobí na nás blahodarné a má vplyv na naše emócie a city. Stretávame sa s ňou už od útleho detstva. Dokonca už počas vnútromaternicového…
Read More
ZDRAVÁ STRAVA JE ZÁKLAD

ZDRAVÁ STRAVA JE ZÁKLAD

InfoBlog
Základom zdravého života je zdravá strava. Od útleho detstva je veľmi dôležité, aby detičky dostávali čerstvú stravu bez chemických prísad, zbytočných sladidiel a soli. Strava bohatá na živiny ovplyvňuje nielen…
Read More
šťastné múdre deti

ŠŤASTNÉ I MÚDRE DETI

InfoBlog
Edukácia zahrňuje v sebe dva pojmy –výchova a vzdelávanie. Hlavným cieľom predškolskej edukácie je osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, ale i telesnej. Prostredníctvom nej napomáhame dieťatku spoznávať svet naokolo i seba samého.…
Read More
Menu