HARMONOGRAM PREVÁDZKY

DENNÝ PROGRAM

od 7,00 h Otvorenie prevádzky
Dovoz detí HAPPYBUSom
Preberanie detí od rodičov
v priestoroch HAPPY® centra
Voľná hra
od 8,00 h Zdravé raňajky
od 8,30 h Hry a hravé činnosti
od 8,45 h Pohybové a relaxačné cvičenia
od 9,15 h Edukačné aktivity a činnosti
10,00 h Desiata
od 10,30 h Pobyt na čerstvom vzduchu
Pohybové hry
Krúžky
11,30 h Obed menšie deti
12,00 h Obed väčšie deti
do 15,00 h Spánok / odpočinok
15,15 h Olovrant
od 15,45 h Pobyt na čerstvom vzduchu
Popoludňajšia činnosť
Krúžky
17,30 h Zatvorenie prevádzky

ROČNÝ HARMONOGRAM

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Január

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Ako sa správať
Pripomenieme si ako sa slušne správať, že je pekné pozdraviť, poďakovať, podeliť sa s kamarátom o svoju hračku či inú radosť.

2. Pretože najkrajšiu rozprávku píše život…
Prostredníctvom sveta rozprávok podnietime detskú predstavivosť, budeme rozvíjať fantáziu a reč, uplatňovať zážitky z počúvania. Naučíme sa tešiť sa z úlohy rozprávkových postáv a tí ktorí sa nejakej tej postavičky stránime sa s ňou skúsime skamarátiť a pochopiť, že nie je naozaj zlá. Samozrejme iba ak budeme chcieť.

3. Mrázik kreslí na okno
Naučíme sa rozlíšiť podľa typických znakov toto krásne ročné obdobie.

4. Opakovanie matka múdrosti
Uvedomíme si svoje vedomosti, zistíme akí sme šikovní a čo sme sa už všetko naučili. Zistíme, že už poznáme dopravné prostriedky a vieme čo značia niektoré dopravné značky, vieme ako sa na prechádzke správať. Povieme všetkým, koľko máme rôčkov, koľko nôh má stolička a aké číslo je všede vždy prvé. Vážime si nie len život a prírodu, svojich rodičov a kamarátov, ale aj starších ľudí a robíme všetkým radosť. Poznáme farby, rôzne predmety a vieme ich používať, poznáme jednotlivé ročné obdobia. Chceme byť zdraví a vieme, čo pre to treba urobiť, chápeme obavy rodičov. Vieme sa pohybovať v mestskom prostredí, vieme kde hľadať pomoc. Na druhej strane sme spätí s prírodou, poznáme jej pravidlá, rôzne prejavy a životy zvierat, dokonca pre nás nie je problém sa o nejakú živú bytosť starať. Vždy sa slušne pozdravíme a poďakujeme. Sme hrdí na množstvo obrázkov, umeleckých výtvorov, ktoré sme vytvorili. Poznáme ďalšie krásne básničky a pesničky.

Február

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Ja a moja rodina, moji kamaráti
Predstavíme sa menom a priezviskom, rozlíšime členov svojej

2. Kto sa o mňa stará, bezpečie centra
Zistíme aká je práca dôležitá, aké má rôzne podoby. Naučíme sa ako sa správať v centre, aby sme sebe ani nikomu vo svojom okolí

3. Dobré ráno, dobrý deň
Naučíme sa orientovať v časových vzťahoch jedného dňa v spojení s realizáciou konkrétnych činností a rozlíšením podstatných znakov.

4. Dni v týždni
Pomenujeme každý deň v týždni a zorientujeme sa v časových vzťahoch v rámci mesiaca, roka.

Marec

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Mám básničku na jazýčku
Objavujeme literárne bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestujeme si vzťah ku knihe, učíme sa chápať základné vlastnosti mravnosti, obohacujeme život literatúrou – básničkou, rozprávkou.

2. Zvieratká a ich mláďatká
Vytvárame si pozitívny vzťah k prírode, pozorujeme prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzame a vnímame jej čaro a jedinečnosť, prostredníctvom zmyslového vnímania sa učíme vystihnúť typické znaky ročného obdobia.

3. Vesmír a hviezdy
Vyjadríme rôznymi umeleckými výrazovímy prostriedkami predstavy o mesiaci, vesmíre a hviedach získané pozorovaním.

Apríl

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Sviatky jari
Aktívne sa zúčastníme na príprave a oslavách sviatkov jari, udržiavame ľudové tradície a vyjadrujeme radosť prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

2. Živé i neživé tajomstvá kamarátky záhradky
Už poznáme zvieratká a teraz spoznáme aj ich mláďatká a prostredie, v ktorom sú najradčšej. Vysvetlíme si, že naše konanie ovplyvňuje aj prírodu, získavame schopnosť vážiť si život vo všetkých jeho formách, učíme sa zaujať ochranárske postoje k živej i neživej prírode.

3. Deň Zeme
Zoznamujeme sa s rozmanitosťou života na zemi prostredníctvom príbehov a obrázkov z encyklopédií a kníh, internetu.

4. Jar je dar
Naučíme sa rozlíšiť podľa typických znakov toto krásne ročné obdobie.

Máj

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Úsmev mojej mamičky
Upevníme si citový vzťah k rodine, vyjadríme lásku k mame a pripravíme pre ňu darček na Deň matiek. Všimneme si aké je pekné byť členom rodiny, spoločnosti, aké dôležité je  pre život jednotlivca byť prijímaný s láskou. Povieme si, čo máme radi na svojich kamarátoch, rodine.

2. Čistá voda, čistý vzduch
Na základe pozorovania a praktických skúseností spoznáme význam vzduchu a vody pre život na Zemi, všímame si vplyv počasia na človeka, zvieratá i rastliny. Pochopíme, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať.

3. Slovensko je najkrajšie
Už sme spoznali Zemegulu, teraz si ukážeme aké miesto na nej obývame my, kde je naše Slovenko a aké je nádherné.

4. Život hmyzu
Pozorujeme život chrobáčikov, včeličiek a iného hmyzu.

Jún

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Planéta detí
Diskutujeme na  tému multikultúrnej rozmanitosti ľudstva, života detí v rôznych kútoch zeme a tešíme sa aký je ten náš svet pestrý.

2. Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit
Utvrdzujeme si zdravie neustálym pobytom vonku, športovými a pohybovými aktivitami si pestujeme pohybovú kultúru. Tešíme sa z užívania si spoločných chvíľ s kamarátmi.

Na čerstvom vzduchu sme prakticky nepretržite.

3. Hračkárstvo
Všimneme si z čoho sú vyrobené hračky. Vnímame rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí.

4. Preto leto…
Naučíme sa rozlíšiť podľa typických znakov toto krásne ročné obdobie.

Júl

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Čľapkovo
Už sme si zvykli letný čas tráviť vonku, od júla ešte navyše pravidelne využívame bazén a tým prirodzene zvyšujeme obranyschopnosť organizmu otužovaním (voda-slnko).

2. Letná škola
Skamarátime sa so Slniečkom a naučíme sa, prečo je dôležité v lete pravidelne piť, koľko asi by sme mali vypiť, a prečo nám rodičia kážu v tomto období nosiť na hlave klobúčik či šatôčku.

3. Opakovanie matka múdrosti
Uvedomíme si svoje vedomosti, zistíme akí sme šikovní a čo sme sa už všetko naučili. Zistíme, že poznáme mená kamarátov, vychovávateľov a vieme sa správať tak, aby sme nikomu (ani sebe) neublížili, poznáme režim dňa a rozoznávame aj minimálne niektoré dni v týždni,  vieme koľko máme rôčkov, koľko nôh má stolička a aké číslo je všade vždy prvé, vieme že bývame na veľmi rozmanitej Zemi a že tá susedí s hviezdičkami, ktoré sme pozorovali. Poznáme kopu zvieratiek a máme ich veľmi radi, oslávili sme spolu Veľkú noc a obdarovali maminky, naučili sme sa už aj nejakú tú básničku, pesničku a namaľovali veľa obrázkov.

4. Výmena stráží
Za svoju šikovnosť si môžeme zvoliť program a vymeníme si role. Detičky budú jeden celý deň riadiť chod centra :).

August

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Dopravné prostriedky
Zoznámime sa bližšie s dopravnými prostriedkymi a skúsime ich rozlíšiť podľa toho, kde sa pohybujú (cesta, koľajnice, voda, vzduch,…)

2. Cesta nie je ihrisko
Zdôvodníme si význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky aj keď nesedíme v autíčku, ale chodíme po ulici ako chodci. Pripomenieme si, čo treba robiť pri prechode cez cestu a pod.

3. Dopravné značky
Ukážeme si tie najdôležitejšie značky a vysvetlíme si, čo znamenajú a čo treba robiť, keď ich niekde vidíme.

4. Stanovačka
Keďže sme v lete stále vonku, postavíme si na dvore stany a v nich budeme celý týždeň bývať. Skúsime v nich aj poobede spinkať, ak sa nám to bude páčiť. Jeden večer v tomto mesiaci strávime pri ohníčku a gitare, upečieme si večeru a v noci budeme spinkať v centre, kto sa nebojí môže aj v stane.

September

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Päť prštekov na rúčke
Už poznáme veľa čísel, teraz sa naučíme zorientovať v číselnom rade, prejavovať poznatky o počte predmetov, určovať množstvo.

2. Pretože najkrajšiu rozprávku píše život…
Prostredníctvom sveta rozprávok podnietime detskú predstavivosť, budeme rozvíjať fantáziu a reč, uplatňovať zážitky z počúvania. Naučíme sa tešiť sa z úlohy rozprávkových postáv a tí ktorí sa nejakej tej postavičky stránime sa s ňou skúsime skamarátiť a pochopiť, že nie je naozaj zlá. Samozrejme iba ak budeme chcieť.

3. Dedko, babka mám Ťa rád
Pestujeme si úctu k starším ľuďom. Navštívime blízky domov dôchodcov aby sme zistili, že dokážeme len svojou prítomnosťou a pekným slovkom potešiť. Uvedomíme si, že je to nádherný pocit takto obdarovať šťastím iného človeka a že sme aj keď sme malí, máme veľkú moc – vieme robiť radosť.

Október

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Ty šťebotáš, ja spievam rád
Naučíme sa spoznať a rozlíšiť, určiť na základe vlastného alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré druhy vtákov. S vtáčikmi si aj zaspievame a skúsime si zahrať na niektorých hudobných nástrojoch..

 2. Takto vidím pani Jeseň
Naučíme sa rozoznávať jednotlivé farby a budeme uplatňovať individuálne farebné videnie a súlad farieb v jesennej prírode. Namaľujeme si obrázky, vytvoríme gaštanka či farebnú stenu.

3. Čarovné vrecúško
Naučíme sa poznať a pomenovať predmety dennej potreby, poznať ich vlastnosti, význam, účel a dokázať ich správne použiť.

4. Jeseň sa oblieka
Naučíme sa rozlíšiť podľa typických znakov toto krásne ročné obdobie.

November

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Moje silné telíčko
Zoznámime sa bližšie zo svojime telíčkom, naučíme sa pomenovať jednotlivé časti ľudského tela a jednoduchým spôsobom opíšeme na čo nám slúžia.

 2. Chcem byť zdravý
Intuitívne popíšeme a rozlíšime stav zdravia a stav choroby. Skúsime pochopiť rodičov a  okolie, ich obavy o naše zdravie. Vieme už, prečo niekedy ochorieme a ako tomu predchádzať.

3. Pyramída zdravia
Naučíme sa poznať a pomenovať zdravé potraviny. Začneme si uvedomovať a utvárať si správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín i mimo centra, domova.

 4. Príroda zaspáva
Ukážeme si čo sa v tomto čase deje s prírodou, povieme si kde spia kačičky a mackovia, čo robia mravčeky a včeličky. Spoločne prídeme na to, ako zvieratkám v tomto pre nich náročnom čase vieme pomôcť.

December

Charakteristika integrovaného bloku:

1. Mikulášska čižma
Pripravíme sa na príchod Mikuláša a tešíme sa z toho, aký sme boli celý rok dobrí a koľko dostaneme sladkostí. Pripravíme si čižmičky na okno a nakreslíme Mikulášovi obrázok.

2. Kúzelný zvonček
Úlohou tohto bloku je navodíť atmosféru najkrajších sviatkov roka , umocniť emocionálne prežívanie v rodine aj v detskom centre Happy, prejaviť spolupatričnosť a posilňovať prosociálne správanie vo vzťahu k ľuďom.

3. Zimné radovánky
Tešíme sa z pobytu vonku, dni si zpestríme hrami na snehu a so snehom, budeme poznávať krásy zimnej prírody.

4. Silvestrovské mecheche
Budeme mať možnosť stráviť silvestrovkú noc v spoločnosti svojich kamarátov v priestoroch centra Happy, budeme sa tešiť z programu našitého priamo nám namieru, strelíme si detské šampanské, pochutíme na výbornej večeri. Spoločnosť nám bude robiť rozprávková postava.

Menu